ความ สำคัญ ของ ทรัพยากร ป่า ไม้. 1.สำคัญต่อระบบนิเวศวิทยา ป่าไม้ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน้ำลำธาร เป็นที่อยู่อาศัย. ป่า ไม้ เป็น ทรัพยากร ธรรม ชาติ ที่ มี ความ […]