2 สร้าง บ้าน จาก ไม้ เก่า 2k22

Posted on

สร้าง บ้าน จาก ไม้ เก่า. บ้านไม้หลังแรกที่สร้างขึ้นในรูปทรงสี่เหลี่ยมง่ายๆ ขนาด 4×4 เมตร ยกระดับขึ้นจากพื้นดินเล็กน้อยเพื่อให้ลมพัดผ่านสบาย ภายใต้หลังคาทรงหมาแหง.

ดูไอเดีย การสร้างบ้านไม้หลังเล็ก แนวลอฟท์ เรียบง่าย จากบ้านไม้เก่า ดู from www.pinterest.com

บ้านไม้หลังแรกที่สร้างขึ้นในรูปทรงสี่เหลี่ยมง่ายๆ ขนาด 4×4 เมตร ยกระดับขึ้นจากพื้นดินเล็กน้อยเพื่อให้ลมพัดผ่านสบาย ภายใต้หลังคาทรงหมาแหง.

2

บ้านไม้หลังแรกที่สร้างขึ้นในรูปทรงสี่เหลี่ยมง่ายๆ ขนาด 4×4 เมตร ยกระดับขึ้นจากพื้นดินเล็กน้อยเพื่อให้ลมพัดผ่านสบาย ภายใต้หลังคาทรงหมาแหง.