4 ผล ไม้ ออกลูก ทั้ง ปี Lates

Posted on

ผล ไม้ ออกลูก ทั้ง ปี. 95% ปี 2561 รายได้ 3, 025 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1, 457. 17% ปี 2562 รายได้ 2, 816 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1, 158.

ปลูกแล้วคุ้มค่าเหนื่อย ออกลูกทั้งปี “ มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 “ ออกเป็น from www.pinterest.com

17% ปี 2562 รายได้ 2, 816 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1, 158. 95% ปี 2561 รายได้ 3, 025 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1, 457.

2

17% ปี 2562 รายได้ 2, 816 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1, 158.

95% ปี 2561 รายได้ 3, 025 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1, 457.