4 บ้าน สอง ชั้น ครึ่ง ไม้ ครึ่ง ปูน 2k22

Posted on

บ้าน สอง ชั้น ครึ่ง ไม้ ครึ่ง ปูน. ลักษณะบ้านสองชั้นกึ่งปูนกึ่งไม้ หลังคาทรงมะนิลา โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังชั้นล่างก่อด้วยอิฐฉาบปูน ส่วนชั้นสอง.

รีวิวก่อสร้างแบบบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ทรงไทยปนะยุกต์ จ.ชัยภูมิ from www.bloggang.com

ลักษณะบ้านสองชั้นกึ่งปูนกึ่งไม้ หลังคาทรงมะนิลา โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังชั้นล่างก่อด้วยอิฐฉาบปูน ส่วนชั้นสอง.

2

ลักษณะบ้านสองชั้นกึ่งปูนกึ่งไม้ หลังคาทรงมะนิลา โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังชั้นล่างก่อด้วยอิฐฉาบปูน ส่วนชั้นสอง.