4 ชะแลง งัด ไม้ 2k22

Posted on

ชะแลง งัด ไม้. ชะแลง แชลง ยาว 115 ซม. หนาพิเศษ ชะแลงเหล็ก เหล็กชแลง ชแลง ชะแรง ชะแลงขุดดิน ชะแลงงัดไม้ เหล็กงัดไม้ ถอนตะปู เปิดลังไม้

ชุดแชลงงัดไม้งัดตะปู 18 นิ้วใหม่เก่าเก็บ Japan Kaidee from www.kaidee.com

หนาพิเศษ ชะแลงเหล็ก เหล็กชแลง ชแลง ชะแรง ชะแลงขุดดิน ชะแลงงัดไม้ เหล็กงัดไม้ ถอนตะปู เปิดลังไม้ สินค้าขายดีแต่ละประเภท ชะแลงและชะแลงงัด (สินค้า 57 รายการ) จัดลำดับ: ชะแลง แชลง ยาว 115 ซม.

2

ชะแลง แชลง ยาว 115 ซม.

หนาพิเศษ ชะแลงเหล็ก เหล็กชแลง ชแลง ชะแรง ชะแลงขุดดิน ชะแลงงัดไม้ เหล็กงัดไม้ ถอนตะปู เปิดลังไม้ ชะแลง เป็นเครื่องมือรื้อถอนอเนกประสงค์ที่ใช้ในการงัดแงะ ตอกตี หรือแซะตามบริเวณที่ต้องการรื้อออกได้สะดวก เช่น เปิดฝาลัง.

ชะแลงเป็น เครื่องมือโลหะที่ใช้งัดสิ่งของเป็นหลัก การใช้งานทั่วไปสำหรับ ชะแลง ขนาดใหญ่คือ:

สินค้าขายดีแต่ละประเภท ชะแลงและชะแลงงัด (สินค้า 57 รายการ) จัดลำดับ: